Tag Archives: windows task manager

Hướng dẫn sử dụng Task Manager

Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng Task Manager để khởi chạy, dừng chương trình, dừng quá trình và thu thập các thống kê hữu dụng về hiệu suất máy tính.

Posted in Kiến Thức Máy Tính | Tagged , | Leave a comment