Tag Archives: security policy editor

Giới thiệu Windows 7 Policy – Local User Security Policy

Sử dụng các công cụ như gpedit.msc và secpol.msc trong Windows 7 để có thể cài đặt tất cả cài đặt cấu hình và cài đặt bảo mật, bao gồm cả local Password policy, Screensaver. Công cụ policy rất hữu … Continue reading

Posted in Kiến Thức Máy Tính | Tagged , | Leave a comment