Tag Archives: Sao lưu và khôi phục dữ liệu trên Windows 7

Sao lưu và khôi phục dữ liệu trên Windows 7

Microsoft tích hợp sẵn tiện ích sao lưu và khôi phục dữ liệu trên Windows 7, vì vậy, bạn chỉ đơn giản “mở ra” và sử dụng.

Posted in Kiến Thức Máy Tính | Tagged | Leave a comment