Tag Archives: microsoft outlook

Tạo Rule để di chuyển và lưu trữ email tới thư mục khác trong Outlook

Nếu nhận được nhiều email mỗi ngày từ cùng 1 người gửi, thì tại sao không tạo riêng 1 thư mục riêng biệt dành cho địa chỉ đó. Và để giữ trật tự sắp xếp cho mục Inbox này, hãy … Continue reading

Posted in Thủ Thuật Văn Phòng | Tagged | Leave a comment