Tag Archives: CRM

Các bước để phát triển chiến lược CRM

Chiến lược CRM bao gồm ba yếu tố cơ bản là: Chiến lược kinh doanh của công ty, chiến lược khách hàng của công ty và tổng hợp hai chiến lược này thành chiến lược CRM. Trong bài này chúng … Continue reading

Posted in Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM) | Tagged | Leave a comment

Triển khai CRM: Khởi đầu như thế nào?

Nhiều doanh nghiệp (DN) mặc dù đã có nhận thức cần ứng dụng phần mềm (PM) vào công tác quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nhưng chưa mạnh dạn trang bị. Một phần do thiếu thông tin, không biết … Continue reading

Posted in Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM) | Tagged | Leave a comment