Tag Archives: 8 cách dễ dàng để giải phóng RAM giúp máy chạy nhanh hơn

8 cách dễ dàng để giải phóng RAM giúp máy chạy nhanh hơn

Máy vi tính thời nay cần nhiều RAM để có thể hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là nếu nó đang chạy Windows Vista 32-bit. Một hệ thống với 2GB bộ nhớ RAM vẫn có thể chạy ì ạch nếu nó … Continue reading

Gallery | Tagged | Leave a comment